Sekretesspolicy

Personuppgifter

När du gör en beställning i vår webbutik ger du samtidigt ditt samtycke till att vi bearbetar dina personuppgifter. Ditt köp kan innebära att vi, eller via en underleverantör till oss, samlar in och bearbetar dina personuppgifter. Detta kan exempelvis innefatta de uppgifter du fyller i beställningsformuläret, inklusive ditt personnummer när detta är tillämpligt och/eller de personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra din betalning. Vi kommer att använda dina personuppgifter för att kunna hantera ditt köp (även avseende betalning, leverans och eventuella returer och/eller återbetalningar), i marknadsföringssyfte och för att förbättra webplatsens tjänster och design. Dina personuppgifter kan överföras från oss till ett annat bolag i vår koncern och/eller till vissa utvalda tredje parter som t.ex. hanterar betalningstransaktioner eller leveranser, av vilka några kan vara belägna utanför Europeiska unionen (och som därför kan innebära överföring av uppgifter till länder utanför EU), men då endast för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig i samband med ditt köp. Om så krävs förbehåller vi oss rätten att överlämna dina personuppgifter, helt eller delvis, till följd av ett obligatoriskt beslut av polis eller åklagare eller av en behörig domstol eller annan myndighet som har rätt behörighet, bland annat för utredning av (misstänkt) bedrägeri eller annat brott mot dig eller en tredje part. Sådana offentliggöranden kommer att begränsas till personuppgifter som är relevanta och/eller nödvändigt för att tillgodose en sådan begäran och vi kommer att göra vårt bästa för att hålla er ordentligt informerad om något sådant offentliggörande.


Dina personuppgifter kommer endast att lagras så länge som det är nödvändigt eller så länge som anges enligt lag. På din begäran kommer vi att berätta vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och i vilket syfte(en) och du kan själv begära att dina personuppgifter ändras eller tas bort. Om du vill ta bort dina uppgifter från emaillistor, vänligen kontakta vår kundtjänst. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part för användning i tredje partens marknadsföringskampanjer eller för någon oombedd marknadsföring relaterat till ditt köp på vår webplats.

 

Butiken kör med OpenCart
Joddla med siv butik © 2018